Fåglar. Länkar i Sverige.

Namnlistor


Namn på fåglar är komplicerat. Med tiden varierande uppfattning om vad som bör räknas som art respektive ras gör att arter får nya namn, arter delas upp och arter slås samman.

Man bör notera att namnbruket i Storbritannien och Nordamerika skiljer sig åt. Inte ens "engelska" namn är alltså enhetliga.

När det gäller Holarktis fåglar utgör "Holarktis fåglar, SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn" (1995) Sveriges Ornitologiska Förenings officiella namnrekommendationer. Du hittar namnlistan under Holarktis fåglar.

Bengt Stridh

Tillbaka till startsidan Tillbaka till startsidan