Fåglar. Länkar i Sverige.

Boklådor, böcker, datorprogram, läromedel och import av böcker

Boklådor specialiserade på naturböcker

Böcker, rapporter om fåglar

Boklådor etc.

Datorprogram

Läromedel

Import av böcker

SvD 13/12 1998 skrev följande:
"Den som importerar en vara från ett icke EU-land betalar normalt tull och mervärdesskatt. Men understiger varuvärdet 200 kronor utgår varken tull eller moms. Är varan värd 200-400 kronor inklusive frakt, utgår inga avgifter (tull eller skatt) om dessa understiger 100 kronor. Vid postorderförsäljning utgår däremot moms.
Import av böcker är tullfri, men man måste betala 25 procent moms på böckerna inklusive frakt och eventuell försäkring. Den som importerar från ett EU-land behöver varken betala tull eller mervärdesskatt" (se dock förbehåll nedan).
I SvD:s artikel skrivs också: "Det är något slumpartat vad kunden får betala. Mycket hänger på om tullen öppnar paketet. Ibland görs inte det och då slipper kunden moms och tull."

Även inom EU kan moms tillkomma. Enligt SvD 3/10 1998 gäller följande:
"Huvudregeln är att exportörer ska momsregistrera sig i de länder där de säljer för mer än 320 000 kronor per år. Då ska importlandets momssats tillämpas. Exempel: I Storbrittanien är böcker momsbefriade, i Sverige omfattas böcker av den vanliga momsen, 25 procent. En brittisk bokhandel med stor försäljning till svenska kunder måste momsregistrera sig i Sverige, och kunden betalar svensk moms, 25 procent.

Från huvudregeln görs undantag för exportörer inom EU som säljer till Sverige för mindre än 320 000 kronor per år. Där gäller i ställert exportlandets momssats. Exempel: En brittisk bokhandel säljer bara några enstaka böcker per år till svenska kunder. Företaget behöver inte momsregistrera sig här, och kunden betalar moms enligt brittiska regler, det vill säga ingen moms alls i fallet böcker.

- Men det är strängt taget inte kundernas sak att hålla reda på allt det här. Det är exportörerns, säljarens, ansvar att se till att bestämmelserna följs, förklarar Lennart Hamberg." (finansdepartementets momsenhet).

En erfarenhet jag har gjort själv är att det är viktigt att kontrollera hur böckerna skickas. Om man begär extra snabb leverans kan det innebära att något speditionsföretag i Sverige anlitas för att köra hem paketet och då blir det mycket dyrt!

Bengt Stridh

Tillbaka till startsidan Tillbaka till startsidan

Bengt Stridh

Tillbaka till startsidan Tillbaka till startsidan

Bengt Stridh

Tillbaka till startsidan Tillbaka till startsidan